მნიშვნელოვანი თარიღები:

 თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა

 20 ნოემბერი, 2014

 ავტორების შეტყობინება 

 10 დეკემბერი, 2014

 სტატიების წარდგენის ბოლო ვადა

 20 იანვარი, 2015