თეზისების წარდგენა ხორციელდებოდა კატეგორიიდან "რეგისტრაცია".
თეზისების მიღება დასრულებულია!


 სამეცნიერო მრჩეველთა კომიტეტის გადაწყვეტილებით  მიღებული  მოხსენებები  და რეცენზენტების მიერ შეფასებული ინგლისურენოვანი სტატიები დაიბეჭდება:

1. კონფერენციის მასალებში (Proceedings ICAE-2015);   ან
2. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის 
American Journal of Environmental Protection,  AJEP  (SciencePG)  სპეციალურ გამოშვებაში - "Applied Ecology:
Problems, Innovation" (შერჩეული  ნაშრომები)

ქვემოთ მოცემული მოთხოვნების გათვალისწინებით მომზადებული
სტატიები იგზავნება ელ-ფოსტით შემდეგ მისამართებზე: 

icae-2015@tsu.ge  ან   lia.matchavariani@tsu.ge 


Guidelines for Authors

ინსტრუქცია საკონფერენციო მასალებში წარსადგენ სტატიებზე

FORMAT of Manuscripts for Proceedings ICAE-2015
 


ინსტრუქცია  AJEP-ის სპეციალურ გამოშვებაში წარსადგენ სტატიებზე

FORMAT of Manuscripts for Special Issue of AJEP
ერთი სტატიის ღირებულება  AJEP-ში შეადგენს 170 აშშ დოლარს.
 

სტატიის გაფორმების შაბლონი (Template)  AJEP-ის სპეციალურ გამოშვებაში