დაგვიკავშირდით

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით კონფერენციის
ელ-ფოსტაზე: 
icae-2015@tsu.ge  

 კონფერენციის თავმჯდომარე:
პროფ. ლია მაჭავარიანი
ელ-ფოსტა: lia.matchavariani@tsu.ge

მობ.: +995 577 482551

პასუხისმგებელი საორგანიზაციო საკითხებზე:
ზაზა გულაშვილი
ელ-ფოსტა: zaza.gulashvili@tsu.ge

მობ.: +995 599 105802 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1, თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

თბილისი, 0179, საქართველო
კონფერენციის ვებ-გვერდი: http://icae-2015.tsu.ge