გენერალური სპონსორი: შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

საერთაშორისო კონფერენცია ICAE-2015"გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები, სიახლეები" გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით 2014 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის ფარგლებში (პროექტი: CF/75/9-280/14).

Fondation Logo