კონფერენციის ICAE-2015 წინასწარი განრიგი:

6(8) მაისი: უცხოელ მონაწილეთა ჩამოსვლა, განთავსება (თბილისი-6 მაისი; ბათუმი-8 მაისი);
7 მაისი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – კონფერენციის გახსნა, გამოფენა, პლენარული სექცია, პარალელური სექციები;
8 მაისი: გამგზავრება ბათუმში, საველე ეკო-ტური;
9 მაისი: ბათუმი – პარალელური სექციები (სასტუმროები "ერა-პალასი" და "ჩაო");
10 მაისი: ბათუმი – სექციური მუშაობა (ბათუმის ბოტანიკური ბაღი);
11 მაისი: უცხოელი სტუმრების გამგზავრება (ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან).


კონფერენციის პროგრამა