კომიტეტები

საორგანიზაციო კომიტეტი:
ლ. მაჭავარიანი სამეცნიერო კონფერენციის თავმჯდომარე
დ. ნიკოლაიშვილი  სამეცნიერო მრჩეველთა კომიტეტის კოორდინატორი
მ. ქორიძე – კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე
ა. მესხიძე – კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე
ლ. ლაღიძე პასუხისმგებელი პუბლიკაციებზე  
ზ. გულაშვილი  
პასუხისმგებელი საორგანიზაციო საკითხებზე 
ნ. პაიჭაძე აღმასრულებელი მდივანი
გ. ბრეგვაძე – საველე ტურების მენეჯერი 

სამეცნიერო პროგრამული კომიტეტი:
. სალუქვაძე – პროფ., პრორექტორი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკ., თსუ 
რ. ბოჭორიშვილი – პროფ., დეკანი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ლ. მაჭავარიანი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
დ. ნიკოლაიშვილი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ლ. ლაღიძე –  ასოც. პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
დ. კერესელიძე – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ნ. ელიზბარაშვილი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
. სეფერთელაძე – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
მ. ალფენიძე –  პროფ., საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., სოხუმის სუ
ბ. კალანდაძე ასოც. პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ვ. ტრაპაიძე – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ნ. ბოლაშვილი – დოქტ., დირექტორი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თსუ
თ. ცინცაძე – დოქტ., დირეტორი,ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ
რ. ხუხუნაიშვილი – პროფ., საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკ., ბსუ
გ. სოფაძე  დოქტ., მდგრადი განვითარების კავშირი „ეკოხედვ“  

საერთაშორისო სამეცნირო მრჩეველთა კომიტეტი
BARINOVA, Sophia – Dr., University of Haifa, ISRAEL
BILASHVILI, Kakhaber – Assoc. Prof. Dr., Tbilisi State University, GEORGIA 
COLLINS, Michael – Prof. Emeritus,  National Oceanography Centre Southampton, UK
DINU, Mihaela Sofia – Prof., Romanian-American University, ROMANIA 
EFE, Reçep – Prof. Dr., Balikesir University, TURKEY
FELIX-HENNINGSEN, Peter – Prof. Dr., Justus Liebig University Giessen, GERMANY 
GAD, Abd-Alla – Prof., Dr., Environmental Studies and Land Use Division, NARSS, EGYPT
GAZZOLA, Patrizia – Assist.Prof.,Dr.,  Insubria University, Varese, ITALY
HAYDE, László G. – Dr., UNESCO-IHE Institute for Water Education, The NETHERLANDS
IANKOVA, Katia  – Assoc. Prof. Dr., University of Greenwich, London, UK
LIOUBIMTSEVA, Elena – Prof., Dr., Grand Valley State University, USA
MAKEEV, Alexander – Dr.,  Lomonosov Moscow State UniversityRUSSIA
MANOHARAN, Maragatham – Prof. Dr.,, Tamil Nadu Agricultural University, INDIA
MATCHAVARIANI, Lia – Prof. Dr., Tbilisi State University, GEORGIA
NIKOLAISHVILI, Dali –  Prof. Dr., Tbilisi State University, GEORGIA
OTTE, Anette  – Prof. Dr.,  Justus Liebig University Giessen, GERMANY
ÖZTÜRK, Münir – Prof. Emeritus, Ege University, TURKEY
PARANINA, Alina – Dr., St.Peterburg RSPU of  A.I. Herzen, RUSSIA
PATIARETCHI, Charita – Prof., Western Australia University, AUSTRALIA
SHEIN, Evgeny – Prof., Lomonosov Moscow State UniversityRUSSIA
SKVORTSOVA, Elena – Dr., Moscow V. Dokuchaev Soil Institute, RUSSIA
TSIVTSIVADZE, Nodar – Dr., Tbilisi State University, GEORGIA
VODENSKA Maria, Prof., Sofia University, Sofia, BULGARIA